Občanská nauka

Německá klasická filozofie

Immanuel Kant jeden z největších filozofů světa, který sám prohlašoval, že jeho filozofie je dosti obtížná a v některých momentech těžko pochopitelná v počáteční fázi jeho vědeckého života se zabýval fyzikou, geografií, antropologií, až...

1. apriori, 2. aposteriori:

1. apriori » to, co je nám dáno předem, co je vrozeno » předem jsou člověku vrozeny zejména tyto nazírací formy: čas a prostor možnost, nutnost a příčina syntetizující schopnost (schopnost spojovat jednotlivé smyslové...

Jean Jacques Rousseau

 když Francouzská akademie vyhlásila soutěžní téma: „ O morálním vlivu vědy a pokroku na lidskou civilizaci“, jediný Rousseau odpověděl negativně odpověděl, že pokrok způsobil to, že člověk ztratil přirozenou citlivost a tím upadlo...

Panovník je povinen respektovat:

panovník je povinen respektovat toto přirozené právo člověka, je také povinen dodržovat zákony, ale vyhlašovat zákony mohou jen lidé ze své svobodné vůle; pokud to nerespektuje, lidé mu mohou společenskou smlouvu vypovědět → vede...

Charles Louis de Montesquieu

 díval se velmi skepticky na Francii v době svého života a přirovnal ji dokonce k východní despocii tvrdil, že král je nejmocnější proto, že ovládá násilím ducha poddaných velmi si vážil Anglie jako...

FRANCOUZŠTÍ MATERIALISTÉ

 nechali se inspirovat Descartem naprosto potírali samostatnou duchovní existenci a tvrdili, že vše je pouze hmota a její různé projevy tomuto přístupu říkáme materialistický monismus (připouští pouze materiální substanci a všechny další projevy...

Gottfried Wilhelm Leibniz

• podle tohoto německého filozofa nevysvětlil Descartes ani někteří jeho pokračovatelé přírodní jevy – přesněji řečeno co uvádí živé organismy v činnost a proč vůbec existuje život• přichází s teorií monád (monádologie), která tvrdí,...

Novověká filozofie do 19. století

Anglický empirismus• filozofický směr, který se opírá o zkušenostní poznáníJohn Locke anglický lékař, učitel, filozof, byl velmi vzdělaný přišel s názorem, že lidé nemají žádné vrozené ideje, ale spíše zvyk přidržovat se dříve získaných...

René Descartes

• francouzský filozof a matematik• chtěl vyvést filozofii z temnot (spatřoval krizi filozofie po renesanci) a přichází z převratnou metodou skepse (skepticismus = pochybování o možnostech dokonale poznat svět) → vše vystavuje ohni pochybnosti...

Baruch Spinoza

• největší nizozemský filozof• byl původně španělský Žid, Arabové Židy chránili, ale Arabové byli ze Španělska vyhnáni a Židé byli pronásledováni, Spinoza se s rodiči ocitl v Nizozemsku• nejznámější dílo: Etika vyložená způsobem užívaným...