Občanská nauka

Jak je to s časem?

Jak je to s časem?– lidská existence je skutečná, jedinec je a zítra není = neví jak dlouho zde bude.– čas má i kvalitativní dimenzi – má pro nás velkou hodnotu– chvíle plnosti času...

Kierkegaard

Kierkegaard– Dán– promýšlí tragiku lidské existence, nábožensky; od něj čerpal existencialismus– filozofie + teologie· O pojmu ironie se stálým zřetelem k Socratovi· Strach a chvění· Buď anebo· Svůdcův deník Lidská existence je prosycena obavami,...

Jak se odprostit od lidského utrpení

Jak se odprostit od lidského utrpení?1. UMĚNÍ (na chvíli zapomeneme na utrpení) – jistá dočasná cesta úniku, dočasné odproštění se ; utíkáme z vlastní žádostivosti, touhy; prostřednictvím idejí se dostaneme ke kráse, nic nám...

Pozdní Schelling

Pozdní Schelling– 2. období Schellingova vývoje· Stutgardské přednášky soukromé· Vědy· Filozofická mytologie· Filozofické zjevení – objevuje se pojem VŮLE; Schelling rozvíjí předpoklad, že základem individuálního bytí je „temný základ“ = přírodní vůle, používáno ve...

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)– základ vůle – vyústění skoro ateistické– inspirace východními směry náboženství, vliv Goetheho (výrazný vliv i na Nietzscheho)· Svět jako vůle a představa – klíčový text, souhrnný výklad· Vůle v...

Vývoj myšlení po 19. století

Vývoj myšlení po 19. století (po německou klasickou filozofii)– vytvoření nových konceptů od ontologie– fil. specializace (rozvíjení určitých odvětví), každý se zaměřuje na něco jiného – netouží po vytvoření syntézy, ale po rozvoji =...

OBČANSKÁ NAUKA – KOMPLETNÍ OBSAH:

OBČANSKÁ NAUKA – OBSAH: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 5) POLITIKA ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 4) DĚLBA STÁTNÍ MOCI ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 3) DEMOKRATICKÝ STÁT ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 2) FORMY STÁTŮ ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1) STÁT 10....