Občanská nauka

Keltové- dějiny kultury

Keltové:Doba železná – mladší – Latenské 400-500př.n.l. Starší – Halštatské Do ČR přichází „protokelti“ – Bilamská kultura – Býčí skála u Adamova – nalezen bronzový býček – břatři Feltlové – Bronzový koník z Obřan...

Dějiny kultury

přednáška: Pravěk 1) Malířské školy2) Sošky žen 3) Megalitická architektura,Keltové 1) Francie: Perigordská škola – jeskyně Lascaut – 15tis.př.n.l. – malby na konci jeskyně, kde byly šamanské obřady, točené umění-zvířata z boku, hlava zepředu...

Egon Bondy

EGON BONDY – „FILOZOF A POLITOLOG“, undergroundových „umělec“NEUSPOŘÁDANÁ SAMOMLUVA (1984) – rozebírá socialistickou společnost, státní uspořádání, mluví o kapitalismu, globalizaci, je MARXISTA, marxismus je správná ideologie, ale vše se špatně zorganizovalo, po revoluci v...

I.A.BLÁHA

Brňan, sociologická škola, meziválečné období – rozkvět filozofie, sociologie, politologie…, po Patočkovi téměř ŽÁDNÁ OSOBNOST – J. Popelová – etika, K. Kosík – existencionalismus – 60. léta po r. 1989 – JACQUES RUPNIK –...

Edvard Beneš

EDVARD BENEŠ (1884-1948)– činný ve Společnosti národů, člen Rady SN – 1923-7, 1927-38 = předseda výboru bezpečnosti SN– „sociolog“ – jen pořád mlel o sociologii – a získal za to doktorát, pro sociologii jako...

TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK

TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK (7.3.1850 – 14.9.1937)– zamýšlí se nad vztahem Čechů a Němců, má stejný názor jako Palacký = nejkrásnější období je podle něho HUSITSTVÍ, možnost demokratizace u českého národa – demokracie má být...

Osvícenství

18. OSVÍCENSTVÍto české je spjato s tím německýmHerder – pasáže o SlovanstvíLeasing – na něm. univerzitách vzbuzují zmatek J. Dobrovský – navazuje na Herderovo SlovanstvíJ. Jungmann – role jazyka, navazuje na VoltairaFr. Palacký –...

15.-16. století – RENESANCE A HUMANISMUS

15.-16. století – RENESANCE A HUMANISMUSErasmus Rotterdamský – u nás velice uznávaný JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592 – Nivnice u Uherského Brodu – 1670 Naarden) – PANSOFIE ANEB VŠEVĚDA ANEB VŠENÁPRAVA VĚCÍ LIDSKÝCH – chtěl...

14. – 15. st. – české politické myšlení

14-15. st. – období HUSA A CHELČICKÉHO– kritika církevní hierarchie, návrat k Písmu svatému a osobní víře člověka, apel proti prodeji odpustků– 4 pražské artikuly – svoboda kázání božího slova – svoboda vyznání, sekularizace...