Občanská nauka

Dva typy agrese:

a) anexe – násilné připojení cizího území získaného agresí (př. Bosna a Hercegovina) b) okupace – forma nadvlády, kdy je formálně ponechána činnost určitých orgánů, ty jsou však zcela závislé na vůli agresora (př....

Uzavření mírové smlouvy

– uzavření mírové smlouvy – přichází v úvahu tehdy, pokud ani jedna ze stran nemá sílu válku vojensky vyhrát (př. válka v Koreji, Německo po 1.SV) • po ukončení války kapitulací nebo uzavřením mírové...

4) Ekonomické sankce: a) Bojkot

→ dobrovolné odmítání některých výrobků ze znepřátelené země veřejností, s cílem ekonomicky tuto nepřátelskou zemi zničit (př. ČR a Čína dřív) b) embargo → zastavení obchodu s určitým zbožím do znepřátelené země (př. ropa)...

Ozbrojené represálie jsou zakázány chartou OSN

• ozbrojené represálie jsou zakázány chartou OSN, výjimku tvoří rozhodnutí Rady bezpečnosti o vojenských akcích na ochranu míru• Rada bezpečnosti OSN – 5 stálých členů: USA, VB, Čína, Francie, Rusko – 10 nestálých členů,...

Mimo diplomatickou misi stojí konzul, …

• mimo diplomatickou misi stojí konzul, je jmenován ministrem vnitra, působí v cizí zemi, kde pomáhá a hájí zájmy občanů své země většinou ve styku s úřady a policií• de facto – reálné respektování...

2. Kolektivní bezpečnost

– spočívá ve spolupráci většího počtu států, což by mělo vést k odrazení případného agresora při útoku na kteroukoli členskou zemi – na této koncepci je dnes založena zbrojní politika OSN, NATO, v Evropě...

Mezinárodní soud v Haagu

o mezinárodní soud v Haagu– může rozhodovat pouze tehdy, pokud boudou jeho rozhodnutí respektovat obě strany (viz. soud s Miloševičem – až poté, co ho Srbové vydali)– zaštiťující organizace – OSNo arbitráž (= smírčí...

2. Smlouva

– má závazný charakter – je nejdůležitějším aktem mezinárodních vztahů a stanovuje kritéria (vypověditelnost smlouvy, podmínky, doba platnosti aj.) – v případě nedodržení mohou následovat sankce (ekonomické, vojenské …) – podle počtu signatářů se...

Diplomacie

• hlavní nástroj mezinárodní politiky a bývá také definována jako umění jednat se zástupci jiných zemí• důležitá je schopnost vyjednávání i za cenu kompromisů• složení diplomatické mise (reprezentace státu ve státu jiném): velvyslanec →...

Idealisté

idealisté – lidé jsou válkou natolik poučeni, že k dalšímu válečnému konfliktu nedojde 2. realisté – německý politolog Hans Morgenthau – 1948: „Politika mezi národy“ – stanovil realisticky zásady mezinárodní politiky: » mocenské zájmy...