Občanská nauka

Novověká filosofie

Novověká filosofie a) racionalismus – filosofický směr, který chápe původ, povahu a platnost lidského poznání z rozumu (lat.ratio=rozum), rozum je aktivní, smysly přináší pouze materiál, rozum je zpracuje, vyvodí správné závěry. k tomu má...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) – podstatou světa jsou atomy (Démokritos), jsou nehmotné (opak) – atomy = monády (podstata světa) – pluralista – monády jsou v předzjednné harmonii – existuje...

Renesance

Renesance – renesance = znovuzrození – rozumové, vědecké poznání – návrat k antice, k přírodě Mikuláš Kusánský (1401 – 1464) – Němec – studia v Itálii – advokát – později kněžská dráha – filosof,...

Renesance – pokr.

Renesance – pokr.Johannes Kepler (1571 – 1630) – formuloval 3 zákony pohybu – upřesnil Koperníkovu heliocentristickou teorii: a) Dráhy planet jsou elipsami, v jejichž společném ohnisku je Slunce b) Plochy opsané průvodičem planety za...

Scholastika – pokr.

Scholastika – pokr.Bonaventura (Jan z Finanzy, 1221 – 1274) – podle něho je formou všeho tělesného světlo, v každém jsoucnu je přítomno více forem. Člověk poznává prostřednictvím světa, ve kterém je přítomen Bůh –...

Scholastika – pokr.

Scholastika – pokr.c) pozdní scholastika Roger Bacon (1214-1294) – zakladatel matematického bádání o přírodě, věnoval se optice. – kritizuje tomistickou filozofii a teologii za to, že se nevěnuje skutečným problémům, připadají mu nevědecké William...

Patristika – pokr.

Patristika – pokr.Aurelius Augustinus (354 – 430) – narozen v severní Africe – mládí prožil v Kartágu – studia v Kartágu, učitel řečnictví, právník – pod vlivem myšlenek se začal zajímat o filosofii (v...

Scholastika

2. Scholastika – 9. – 15. století – schola = škola z latiny – obrana církevních dogmat – scholastika se vyučovala na středověkých církevních školách při klášterech, od 12. stol. i na univerzitách (Oxford,...

Scholastika – pokr.

Scholastika – pokr.b) vrcholná scholastika Tomáš Akvinský (1225 – 1274) – narozen blízko Neapole – brzy vstoupil do dominikánského řádu – člověk poznává svými smysly správně, nemůže ovšem proniknout do toho, co smysly poznat...

Středověká filosofie

Středověká filosofie 1. Patristika – pater = otec, učení církevních otců – je středověkou filosofií, která navazuje na období helenismu a spadá do období 1.-8.st.n.l. Jejím cílem je prosazení se vedle antické filosofie a...