Občanská nauka

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.2) Kritické období – dílo „Kritika čistého rozumu“ – výklad učení o poznání – zejména se věnoval zkoumání předpokladů rozumu – předchůdci používali rozum, aby kritizovali – Kant podrobil kritice rozum...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.Encyklopedisté – potírali náboženství a víru a též víru v duchovní substanci myšlení = fyziologický proces Dietrich von Holbach (1715 – 1771) – spis: Systém přírody – zdůrazňování materialismu, vše je...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.d) Immanuel Kant (1724 – 1804) – celý život strávil v Královci v Prusku – nikdy se neoženil ( „ženy prý odvádějí od vědeckého života“ ) – celý život hledal hranice...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.c) osvícenství – víra v rozum, člověka a jeho schopnosti, kritika absolutismu a náboženských předsudků – vrcholí ve Francouzské revoluci r. 1789 Charles Louis Montesquien (1689 – 1755) – snaha odhalit...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.Francois Maria Arouet ( Voltaire 1694 – 1778 ) – mluvčí 3. stavu (i když jejím reprezentantem nebyl) – podává charakteristiku osvíceného panovníka(předlohou Friedrich II. – pobýval na jeho dvoře ):...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) – lidskou civilizaci chápe jako špatnou  nejlepší je původní přirozený stav, kdy člověk žije v souladu s přírodou – proti vědeckému pokroku v době...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.George Berkeley (1684-1753) – existují primární vlastnosti (matematicky ověřitelné) existují objektivně – vlastnosti sekundární (nejsou ověřitelné) existují subjektivně (my je dodáváme-barva,chuť vůně..) – zastupuje názor subjektivního idealismu (vytvářím si svou realitu)...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.b) empirismus – směr novověké filozofie; centrem pozornosti gnozeologie (věda o poznání) – filozofický směr hledající původ, platnost a povahu poznání v lidské zkušenosti. Preferuje tedy smysly a zkušenost, rozum jen...

Novověká filosofie – pokr.

Novověká filosofie – pokr.John Locke (1632-1704) – myšlenka dělby moci výkonná a zákonodárná Dvojí pojednání o vládě – dává základy modernímu liberalismu – dílo: Esej o lidském rozumu – kritika francouzského racionalismu – vrozené...

Renesance – pokr.

Renesance – pokr.Thomas Moore (1478 – 1535) – politik, poslanec, současník Jindřicha VIII., později byl v Tajné radě krále – vyčítá ale králi rozmarný život, nákladnou anglikánskou církev, a ohrazování (= šlechtic nelegálně zabere...