Občanská nauka

4) Veřejná správa – Státní mechanismus, funkce státu

Státní mechanismus, funkce státu (systémové pojetí státu, struktura subsystému ve společnosti – státní mechanismus, státní aparát) Státní mechanismus = souhrn všech osob a institucí, které realizují činnost státu. Státní mechanismus se dělí:a) státní orgány...

3) Veřejná správa – AUTONOMIE STÁTU

AUTONOMIE = ve státě se vytváří jeden nebo více autonomních útvarů, které mají zvláštní postavení. Základní znaky unitárního státu: existence 1 státnosti a 1 státní suverenity; v rámci autonomního útvaru neexistuje jedna státnost. Postavení...

2) Veřejná správa – ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU

ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU PRÁVNÍ ZÁSADY bez ohledu, zda tyto zásady jsou zakotveny v Ústavě nebo v zákonech. Pokud se stát opírá výhradně o psané právo, bývá to Ústava. Právní zásady mají tuto povahu:a) významné...

1) Veřejná správa – POJEM STÁT

– pojetí klasické + pojetí systémové klasické – Jelínek: vymezení znaků: státní území, státní moc, obyvatelstvo státu – státní území – prvotní okupace, vznikne státní moc na území, které nebylo součástí žádného státu –...

2. fáze (ženevská)

– září 1973 – červen 1975– jednání na úrovni expertů– výsledkem všech jednání bylo vypracování Závěrečného aktu KBSE: 1) bezpečnost v Evropě 2) spolupráce v oblasti hospodářství, vědy a techniky, životního prostředí 3) bezpečnost...

80. léta

– bouřlivý rozvoj – nové technologie– Československo na rozdíl od 70.let zaostává– otázka lidských práv → političtí vězňové– polovina 80.let – uvolnění 1986– jednání R.Regana a M.Gorbačova v Reykjavíku (→ odzbrojování)– perestrojka (přestavba) –...

2. Krize

– 1958 pohrozil SSSR uzavřením mírové smlouvy s NDR a začleněním východního bloku Berlína do NDR → masový odchod obyvatel východního Berlína do SRN– jednání: N.S.Chruščov + J.F.Kennedy = neúspěch → srpen 1961 došlo...

Normalizace

– označení politické linie vedení KSČ po sovětské okupaci 1968– v užším slova smyslu – likvidace demokratizačního procesu Pražského jara– v širším slova smyslu – celé období od srpna 1968 (resp. 1969 – nástup...

1946

– Trumanova doktrína (podle amerického prezidenta Harryho Trumana)– doktrína zadržování komunismu (snaha USA zabránit vlivu SSSR v Evropě)– její podstatou byla podpora demokratických režimů v Evropě (+ Marshallův plán)– neúspěšná – SSSR stupňuje svůj...

NATO – 1949

NATO– vznik 4.4.1949 jako protiváha východního bloku– založeno ve Washingtonu, zakládající země: 10 evropských zemí + USA + Kanada (Francie r.1959 vystoupila z vojenské činnosti organizace, Island nemá vojenské síly) 1948-55– nejtvrdší období studené...