Občanská nauka

Filosofie 19. století

– filosofie 19. století: – v době národního obrození k nám pronikají osvícenské a romantické myšlenky Bernard Bolsano – jeho otec byl Ital, vyhozen z univerzity za své názory – přínos udělal hlavně v...

Filosofie 20. století

– filosofie 20. století: Ladislav Klíma – český nejextrémnější filozof a spisovatel, psal hlavně po hospodách, velký kacíř, radikální, toulal se po lesích – vymřela mu celá rodina – prožitek smrti, urazil císařskou rodinu...

Česká filosofie

Česká filosofie – oproti německé není spekulativní – nevytváří velké systémy – se spojena s jinými oblastmi duchovna a směřuje k řešení praktických úkolů (hl. Masaryk) – v celých dějinách české fil. dominuje snaha...

Česká filosofie – pokr.

Česká filosofie – pokr.Jan Ámos Komenský – náš velký myslitel a pedagog, hluboce věřící člověk, nejvýznamnější exulant – vyvíjí se ve 3 etapách: 1.) do 1621 – spis: Divadlo veškerých věcí, – člověk je...

Filosofie 20. stolet – pokr.

Filosofie 20. století – pokr.Jean Paul Sartre (1905 – 1980) – Francouz – filosof, spisovatel, ateista, středoškolský profesor – činný v odboji za války – dílo: Bytí a nicota (1943) Hnus (Nevolnost) – cítí...

Filosofie 20. stolet – pokr.

Filosofie 20. století – pokr.d) filosofie bytí Martin Heidigger (1889 – 1976) – Němec – žák Husserla, vychází z jeho fenomenologie – říká, že Husserl zkoumá vědomí, ale neptá se, co umožňuje existenci vědomí,...

Filosofie 20. stolet – pokr.

Filosofie 20. století – pokr.– člověk má 2 možnosti volby, jaký způsob existence zvolí: a) neautentické bytí – anonymní žití, nechávám sebou manipulovat, nechávám se vláčet masou – zbavuji se odpovědnosti za život a...

Filosofie 20. stolet – pokr.

Filosofie 20. století – pokr.b) pragmatismus – vznik v USA v 19. stol. – filosofie činu (užitku) – pragma = jednání – počátky pragmatismu lze nalézt Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) – Američan...

Filosofie 20. stolet – pokr.

Filosofie 20. století – pokr.John Dewey (1859 – 1952) – uplatňoval pragmatismus v pedagogice – obsah vzdělání je podceňováno, nedodržování pevných plánů a osnov – nejsou tolik důležité znalosti, ale jak naučit se správným...

Filosofie 19. století – pokr.

Filosofie 19. století – pokr.Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) – Němec – vychází z Kanta a indického myšlení (buddhismu) – „chmurný génius“ – pesimista – „Náš viditelný svět je pouhým zdáním. Do podstaty světa...