Občanská nauka

Akcie

– cenné papíry vydané akciovou společností a opravňující jejich vlastníka (akcionáře) vykonávat práva společníka akciové společnosti (právo účastnit se valné hromady, hlasovat) a podílet se na majetkových právech (mít podíl na zisku v podobě...

Šeky

– cenné papíry, jimiž vlastník účtu přikazuje bance vyplatit jeho doručiteli či uvedené osobě určitou peněžní částku – mají přesný formulář peněžního ústavu a jejich soubor tvoří tzv. šekovou knížku• s cennými papíry se...

2. Pasivní operace

– přijímání vkladů a úvěrů, což představuje pro banku náklady (klientům banka vyplácí úroky z vkladů) – úroky z vkladů jsou nižší než úroky z půjček a úvěrů – druhy vkladů: na požádání (úrok...

1. Monetární politika

– monetární (peněžní) politika provádí makroekonomickou regulací množství peněz v oběhu (určuje rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou po penězích) – ukazatele: vývoj ekonomiky z hlediska HDP, inflace2. emisní činnost – jako jediná vydává z...

Komerční banky

– komerční banky a jiné finanční instituce jsou nejpočetnější složkou bankovní soustavy – mají povahu firem usilujících o maximalizaci zisku – jejich činnost je regulována více než aktivity firem v jiných odvětvích – činnost...

Fungování trhu:

a) ze strany poptávky – chce nakoupit co nejvíce zboží za co nejnižší cenu b) ze strany nabídky – chce prodat co nejvíce zboží za co nejvyšší cenu Podstata a vznik peněz • peníze...

Funkce peněz:

– prostředek směny – vyjadřuje schopnost peněz zprostředkovat směnné akty a je založena na ochotě ekonomických subjektů přijímat je k úhradě závazků– míra hodnot (zúčtovací jednotka) – vyjadřuje schopnost peněz měřit hodnotu všech ostatních...

Peníze s nuceným oběhem

• peníze s nuceným oběhem – od 70.let 20.století přestaly být za zlato směnitelné i v mezinárodním platebním styku, jejich přijímání ekonomickými subjekty je založeno na autoritě vlády, která je vydává jako legální oběživo•...

Zdroj nestability spatřuje monetarismus …

– zdroj nestability spatřuje monetarismus právě v intervencionismu za strany státu– prosazuje tzv. kvantitativní teorii peněz, která spočívá v potlačení inflace a to cestou zvyšování peněz v ekonomice pouze na základě tempa jejího růstu–...

Příkazová ekonomika

– fungovala ve fašistických i komunistických státech – vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (pětiletky) – tento způsob tržní ekonomiky odboural konkurenci, to vedlo k technickému zaostávání výrobků a tzv....