Občanská nauka

Nehýbe se → otočí se na břicho

– nehýbe se → otočí se na břicho → zvedne na pár sekund hlavu → zvedne se na rukou a nohou, zvedne zadek → umí si sednout (6.-7.měsíc) → zvedne se s oporou –...

GESTALTISMUS (tvarová psychologie)

– vznik v Německu, zakladateli jsou M.Wertheimer a W.Köhler, dále pak K.Lewin– duševní procesy je třeba chápat vcelku – „celek je víc než suma částí“• KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE– navazuje na gestaltismus, představitelem je G.A.Kelly– za...

HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE

– mezi zakladatele patří A.H.Maslow a C.R.Rogers– zaměřena ne seberozvíjení, člověk je aktivní tvůrce své existence (člověk sám usiluje o lepší zvládání životních situací, chce být stále lepší před sebou i před okolím)– směr...

Vývojové změny

a) zákonité – vývoj sociální vztahů, myšlenkových operací (týkají se všech)b) individuální – záleží na každém jedinci (lepší vlohy pro hudbu …) Langmeierova periodizace vývoje lidského jedince1. prenatální období – život jedince před narozením...

Objevovali tak novou …

• objevovali tak novou stránku svého bytí – psychiku• postupně se formulovaly představy o zvláštní příčině tělesného i duševního života – duši – která je zprvu chápána jako materiální látka• pod vlivem náboženství se...

Jednotlivé psychologické směry

• EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE (strukturalismus)– zakladatelem školy je německý psycholog Wilhelm Wundt (2.polovina 19.století)– Wundt založil první psychologickou experimentální laboratoř – předmětem psychologie byla pro něj zkušenost, kterou lze analyzovat na psychologické elementy a určovat...

Vývojová psychologie

– vývojová psychologie – zabývá se vývojem lidské psychiky, zabývá se plynulostí tohoto vývoje, různými činiteli, kteří ovlivňují tento vývoj, charakterizuje jednotlivé vývojové etapy (ontogenetická psychologie)– psychopatologie – zabývá se patologickými poruchami, popisuje je...

Forenzní psychologie

– forenzní psychologie – zabývá se problematikou chování a prožívání jedinců ve výkonu trestu, soudně-znalostní problematikou, psychologie vyšetřování– psychologie sportu (povzbuzování, talismany), umění, obchodu, reklamy, dopravy, životního prostředí, poradenství, vojenská a politická psychologie– speciální–...

Předmět psychologie

• psychologie chce porozumět prožívání, chování a jednání lidí, předvídat je a pomoci působit na ně• předmětem je tedy zkoumání lidského myšlení, prožívání a chování za účelem předvídání lidských reakcí a stavů Struktura psychologie...

Dělení daní:

– přímé – daně placené přímo fyzickými nebo právnickými osobami; jedná se zejména o daně z příjmu, daně z majetku a dědické daně– nepřímé – daně připočítávané k cenám zboží a služeb; do státního...