Občanská nauka

5. Krajské úřady

5. Krajské úřady Kraj Vyšší územně správní celek, který na svém území pečuje o rozvoj v oblastech sociální péče, dopravy, spojů, výchovy a vzdělání, kulturního rozvoje, rozvoje zdravých životních podmínek, ochrany veřejného pořádku.V ČR...

4. Správní právo

4. Správní právo Správní právo, obec Zahrnuje právní předpisy o výkonné státní moci a veřejné správy, tj. o organizaci a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě. Státní administrativní aparát tvoří jednak ústřední...

2. Pojem fyzická a právnická osoba

2. Pojem fyzická a právnická osoba Fyzické osoby (lidé) Mají dvojí právní způsobilost:1) právní subjektivitu2) způsobilost k právním úkonům Právní subjektivita umožňuje jedinci být účastníkem právních vztahů, mít z nich práva a povinnosti, např....

1. Pojem právo, právní řád a právní předpisy

1. Pojem právo, právní řád a právní předpisy Právo a stát Právo je soubor pravidel (předpisů), podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují, jak se členové organizované pospolitosti...

9) Veřejná správa – Státní suverenita

– vztah legitimity a legality– státní suverenita– formy státu, třídění z hlediska horizontální a vertikální dělby moci Základní kritéria v třídění moderního státu spočívají v rozlišování forem státu dle státního uspořádání, zejména dle míry...

8) Veřejná správa – ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU

ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU 1. vázanost státu právem 2. existence určitého okruhu základních práv, svobod, povinností 3. Rovnoprávnost občanů – vztah mezi rovnoprávností a rovností:a) rovnoprávnost – rovnost v právech a povinnostech, v právním státě...

7) Veřejná správa – Vztah státu a ústavy

Vztah státu a ústavy:– Vztah státu a ústavy – úzké sepětí u demokratického moderního státu (v ústavě se objevují základní práva člověka ze starověku). – Americká ústava vychází z historických pramenů; Virginská deklarace =...

6) Veřejná správa – UNITÁRNÍ STÁT

UNITÁRNÍ STÁT – jednota státního území, občanství a právního řádu– unitární státy ve svých ústavách zdůrazňují nedílnost státu (např. francouzská ústava – v ústavě se stanoví nepřípustnost zahájení změny ústavy)– forma unitárního státu nevylučuje...

5) Veřejná správa – VOLEBNÍ SYSTÉM

VOLEBNÍ SYSTÉM a) poměrnýb) většinovýc) modifikace volebního systému – u obou předchozích systémů, cílem je zachovat výhody, omezit nedostatky; poměrného systému má 2 základní modifikace: 1) uzavírací konzule = stanoveno určité procento hlasů, nejčastěji...