Občanská nauka

Astenik (leptosom)

• astenik (leptosom) – dlouhá, štíhlá, hubená postava, úzká ramena, plochý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo, dlouhé, slabé údy, ostrý profil; schizoidní typ charakteru – extrémní polohy přecitlivělosti a chladu na druhé straně; uzavření, nepřístupní,...

Základy psychohygieny, duševní poruchy a boj proti nim

Duševní hygiena• duševní hygiena je soubor pravidel, která slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a duševního zdraví• duševní zdraví člověka souvisí s fungováním a souhrou mnoha aspektů předchozího vývoje, současného stavu i...

Psychické poruchy

• vyjadřují změny některých psychických jevů, která se projevuje v chování a prožívání• znesnadňuje interakci člověka s jeho sociálním okolím• druhy psychických poruch: psychóza – hluboká neuropsychická porucha, která vážně narušuje osobnost – nejzávažnější,...

6. Kreativita (tvořivost)

– tvořivý přístup k činnostem, který přináší zajímavá řešení problémů v různých variantách – je dána typem temperamentu, inteligence není přímo úměrná tvořivosti Rysy osobnosti• vnitřní prožívání a chování jednotlivce; povahové vlastnosti – drzost,...

Temperament

• soubor psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání člověka, způsobem vzniku a průběhem citových vztahů• temperament je vrozený, nelze jej změnit• podle Hippokrata se dělí na: cholerik – prudký, vznětlivý,...

10. Pozdní dospělost

– 45-65 let– vrcholný pracující rozvoj; nejvíce vědců, kteří zúročí dlouhodobé zkušenosti– dochází ke změnám v psychice člověka – ženy → přechod – menopauza (návaly tepla, zvratnosti, ztráta chuti na pohlavní život, podrážděnost), muži...

2. Nadání

– dobře rozvinuté schopnosti, které umožňují jedinci vynikající výkon v určité oblasti – s nadáním úzce souvisí talent, mimořádně rozvinutý talent se nazývá genialita 3. dovednosti – úzce souvisí se schopnostmi, ale člověk si...

7. Pubescence

– 11,5-15 let– po kojeneckém období je to 2. nejbouřlivější období– sociální proměny – tvrdí, že nepotřebuje okolí, běžné věci vykonává sám– ztráta rodičovské autority – potřeba pochopení ze strany rodičů– mění se tělesné...

5. Předškolní věk

– do 6 let – velmi se prodlouží končetiny vůči trupu, u doktora – filipínská zkouška (dosáhne rukou na ušní boltec přes hlavu)– školka – poprvé se odpoutá od rodiny – sociální vztahy– kresba...