Občanská nauka

Karl Marx (1818-1883, Německo)

– vývoj společnosti včetně mezilidských vztahů nejvíce ovlivňuje převládající způsob výroby– nejdůležitější společenský faktor je vztah člověka k výrobním prostředkům– výrobní prostředky – kapitál – poskytují peníze – pracovní síla– výhodnější postavení – kapitalista...

Uplatnění

• pracovní a vzdělávací skupiny – vnější a vnitřní podmínky pracovního prostředí• výstavba měst a sídlišť – jak by měl vypadat byt, rozložení pokojů, dítě by mělo mít svůj vlastní pokoj• služba státu a...

Stratifikace společnosti

• rozvrstvenía) horizontální – možnost svobodně se stěhovat, cestovatb) vertikální – týká se sociálního postavení z hlediska zaměstnání, majetku Sociální mobilita• možnost pohybovat se po horizontální a vertikální křivce (možnost posunout se ve společnosti)•...

Zkoumání výsledků činností

• velmi častá metoda• nejčastěji využívaná je kresba• každý výtvor vypovídá o lidské psychice – o momentálním psychickém stavu• dětská kresba – důležitý je námět kresby a barvy – dítě kresbou říká své přání...

Vznik sociologie

• 19.století – sociologie vznikla v kontextu převratných hospodářských a sociálních změn na začátku 19.století, zejména pod vlivem Velké francouzské buržoazní revoluce a průmyslové revoluce v Evropě• zásadní skutečností pro její vznik bylo, že...

Plánování činností

→ plánování činností → relaxační techniky – jóga – uvolnění obličejových svalů – správné dýchání – rychlý nádech, pomalý výdech – blesková relaxace – stabilizovaná poloha tréma– týká se krátkodobých činností– obava z něčeho,...

Metody psychologie

Pozorování• pozorujeme jedince při různých činnostech• sledujeme jeho projevy, reakce na určité situace apod.• přímé – pozorovaný objekt o tom ví, ovlivní to jeho chování• nepřímé – pozorovatel je součástí kolektivu, objekt o tom...

Rozhovor

• nejtěžší metoda• stěžejní je získání důvěry zkoumaného jedince, což je velmi těžké• standardizovaný – přesně dodržíme formulaci otázek i jejich odpovědí; nereaguji na situace tázaného – jeho odpovědi mohou být nepřesné nebo neodpoví...

Neuróza

– nejčastější a nejlehčí neuropsychická porucha – funkční onemocnění bez organických poruch mozku, má přechodný charakter – neurastenie – poruchy spánku, srdeční činnosti a trávení, únava, bolesti hlavy, nesoustředěnost – nejčastěji se objevuje u...

Duševní hygiena

• zabývá se podporou a rozvojem duševního zdraví a předkládá soubor opatření a postupů, jak tohoto cíle dosáhnout• nepříznivé duševní stavy: únava – přirozený fyziologický jev, se kterým musíme počítat – měli bychom vědět,...