Občanská nauka

Každé jsoucno má svoji hranici (řecky paras)

– každé jsoucno má svoji hranici (řecky paras) – tento rozměr či tvar lze nejlépe vyjádřit číslem– nepovažoval číslo pouze za matematický symbol, ale tvrdil, že číslem vyjadřujeme také kvalitu– čísly můžeme označit tóny...

Zenón z Eleje

 Parmenidův žák celé své filozofické dílo zaměřil především na obhajobu Parmenidova učení o neexistenci pohybu vytvářel tzv. aporie (logické paradoxy) Hérakleitos z Efesu jeden z největších filozofů předsókratovského období vytvořil učení zcela protikladné...

Antičtí atomisté

Leukippos, Démokritos• atomisté učinili zdánlivě nemožný pokus o usmíření Eleatů s názory Hérakleita• od Eleatů přijali teorii o trvalosti a neměnnosti a dali mu podobu trvalých a neměnných atomů• z Hérakleitova učení přijali názor,...

Myšlení staré Číny je postaveno …

• myšlení staré Číny je postaveno na tzv. koincidenci (nahodilosti)• myšlení v Evropě je postaveno na tzv. kauzalitě (příčinnost)• jeden z největších vysvětlovačů byl čínský filozof KonfuciusKONFUCIÁNSTVÍ (6.st.př.n.l.)• Konfucius byl nejvýznamnějším čínským filozofem• pocházel...

TAOISMUS (6.-5.př.n.l.)

• za zakladatele je považován Lao-c‘• jedná se o filozofii ryze přírodní, která tvrdí, že základem světa je proudění čchi – toto proudění se týká všech látek ve vesmíru včetně živých organismů a člověka•...

Mílétská škola

• filozofové žili v přístavním městě Mílétos v Malé Asii• první filozofové, kteří začali realizovat přechod od mýtu k filozofii• šlo jim o snahu vyložit svět z něho samotného, tj. přirozeným způsobem• hledali pralátku...

Anaximandros

 filozoficky nejvýznamnější z mílétské školy nespokojil se s teorií, že pralátkou by mohl být pouze jeden živel za arché považoval neurčitý princip apeiron (to, co nemá hranice), což ovlivnilo i další školy apeiron...

Známou odnoží buddhismu …

• známou odnoží buddhismu je lámaismus• nazývá se tak proto, že jeho nositelé jsou lámové (= mniši), nejznámější z nich je pančenláma a dalajláma• základ lámaismu spočívá v tzv. tantrách – tajné nauky a...

Idealismus:

– idealismus – základním prvkem světa je idea (myšlenka), ze které vzniká i hmotný svět  tomuto principu říkáme „božský duchovní princip“a) objektivní – základ světa existuje nezávisle na našich myšlenkáchb) subjektivní – bytí...