Štítek: unitární stát

9) Veřejná správa – Státní suverenita

– vztah legitimity a legality– státní suverenita– formy státu, třídění z hlediska horizontální a vertikální dělby moci Základní kritéria v třídění moderního státu spočívají v rozlišování forem státu dle státního uspořádání, zejména dle míry...

6) Veřejná správa – UNITÁRNÍ STÁT

UNITÁRNÍ STÁT – jednota státního území, občanství a právního řádu– unitární státy ve svých ústavách zdůrazňují nedílnost státu (např. francouzská ústava – v ústavě se stanoví nepřípustnost zahájení změny ústavy)– forma unitárního státu nevylučuje...