Štítek: právní stát

8) Veřejná správa – ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU

ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU 1. vázanost státu právem 2. existence určitého okruhu základních práv, svobod, povinností 3. Rovnoprávnost občanů – vztah mezi rovnoprávností a rovností:a) rovnoprávnost – rovnost v právech a povinnostech, v právním státě...

6) Veřejná správa – UNITÁRNÍ STÁT

UNITÁRNÍ STÁT – jednota státního území, občanství a právního řádu– unitární státy ve svých ústavách zdůrazňují nedílnost státu (např. francouzská ústava – v ústavě se stanoví nepřípustnost zahájení změny ústavy)– forma unitárního státu nevylučuje...