Občanská nauka

Svoboda – tvrdil, že svoboda, …

svoboda – tvrdil, že svoboda, jakou si člověk mnohdy představuje (dělat, co chci; pohybovat se, jak chci), je nemocná a musí být uzdravena; pravou svobodou je cesta k Bohu (dělání toho, co po nás...

Proslavil se hlavně svým pojetím víry …

– proslavil se hlavně svým pojetím víry a rozumu a vyslovil tzv. ontologický důkaz boží existence– teprve věřící člověk hledá rozumové zdůvodnění víry v Boha, víra předchází rozumu– člověk dokáže myslet i na ty...

Rozlišoval tři druhy duše:

• rozlišoval 3 druhy duše: rostlinná a živočišná – formou je pud (instinkt) lidská – formou je rozum• i v názorem na společnost se projevila Aristotelova obrovská pracovitost a zvídavost• prostudoval množství řeckých ústav...

a) Historická část života Ježíše

– skutečná historická postava, která ve svých vystoupeních opravdu mluvila o příchodu spravedlivějšího světa; oslovil tím zejména chudé a bezmocné, a proto mělo toto myšlení od počátku silný sociální náboj → tehdejší římská moc...

Bylo třeba vyřešit otázku …

– bylo třeba vyřešit otázku podoby křesťanského Boha, zde vzniká geniální myšlenka o tzv. SVATÉ TROJICI, kdy mluvíme o tzv. trojjedinosti Boha:1. Otec (stvořitel, Hospodin)2. Syn (vykupitel)3. Duch svatý (Ježíš byl vzkříšen v myšlenkách)Apologeti,...

Díla: Obrana Sókratova

Faidros (O kráse) Ústava• Platónova filozofie nebyla systematická, ale byla obrazná a poetická• Základním pojmem je tzv. „svět idejí“ – je to ten svět, kde pobývaly naše duše předtím, než sestoupily do lidského těla•...

Preferuje vrstvu filozofů, …

• preferuje vrstvu filozofů, podle něj by filozofové žili v tzv. spotřebním komunismu, tzn. neměli by žádnou starost o materiální zabezpečení své a svých blízkých a jejich základním úkolem by bylo pouze rozumné řízení...

Dílo:

• dílo: Metafyzika (filozofie) Etika Nikomachova (etika) Rétorika (řečnictví) Poetika (literatura a drama, vytvořil dějovou křivku) Organon (logika)• odmítal Platónovu představu o světě idejí, kdy tvrdil, že duše nemůže pobývat mimo náš reálný svět...

Prótagorás dopracoval Hérakleitovu …

• Prótagorás dopracoval Hérakleitovu dialektiku do liddských důsledků a dospěl až k tzv. subjektivismu (pouze člověk je ten, kdo věci hodnotí → nebylo možné posoudit, které myšlení je pokrokovější a pravdivější, protože každý subjekt...

Ve svých dialozích spíše pomáhal …

• ve svých dialozích spíše pomáhal na svět myšlenkám, které má člověk ve svém nitru → tuto metodu nazval „metoda porodní“ (po řemeslu své matky), my ji dnes nazýváme „metoda dialogu“• citát: „Vím, že...