Občanská nauka

V květnu 1946 se konaly první poválečné …

– v květnu 1946 se konaly první poválečné volby do Ústavodárného shromáždění, účastnily se pouze strany začleněné do Národní fronty (Gottwald se stal předsedou vlády)doplněna o dekrety prezidenta republiky (poválečné vypořádání o majetku Němců)...

29. února 1920 byla vydána únorová ústava

– 29. února 1920 byla vydána únorová ústava (1.demokratická propracovaná ústava na našem území): a) zákonodárná moc– existovalo Národní shromáždění, které bylo dvoukomorové:• Senát → 150 členů (pasivní právo – 45 let, aktivní právo...

c) Soudní moc

– existoval Ústavní soud (7soudců), Nejvyšší soud a Regionální soud– nedokonale řešila národnostní otázky – Češi a Slováci byli pokládáni za příslušníky jednoho tzv. československého národa („Čechoslovakismus“), nebyly respektovány specifika obou národů → Podkarpatská...

Vývoj ústavnosti na našem území

1. období habsburské monarchie– 1. ústava vyšla v r.1867 (dualistická/prosincová)– jedná se o typ oktrojované ústavy – nařízena císařem, neschválena parlamentem– upravovala soustavu zákonodárných a výkonných orgánů (císař; dvoukomorový parlament, vláda) dvoukomorový parlament :...

Somálsko – občanská válka

– Somálsko – občanská válka a trvající krizový vývoj– Angola, Sierra Leone, Kongo – boje o naleziště diamantů → protivládní povstalci za ně nakoupí zbraně a mohou pokračovat v občanské válce (př. obnovení občanské...

I. Válka v Perském zálivu (1980-88)

– íránsko-irácká válka– snaha Iráku (Saddám Husajn) získat lepší kontrolu nad Perským zálivem + náboženská válka 2 směrů islámu (íránských šíitů a iráckých sunnitů)– vlna obnovy islámských hodnot, Irák použil chemické zbraně (jedovatý plyn)–...

Afghánistán

 r.1973 padla tradiční islámská monarchie Záhira Šáha → vojenský (republikánský) režim Muhammada Daúda → r.1978 svržen levicovým pučem → v čele Núr Muhammad Tarakí → spojenectví se SSSR, ale odpor jednotlivých afghánských kmenů...

Indie X Pákistán

 1946 – občanská válka mezi muslimy a hinduisty v Indii 1947 – došlo k rozdělení Indie na 2 státy (Indickou unii a Pákistán) podle náboženského principu → rozdělení vedlo k hromadnému odchodu hinduistů...

AFRIKA

– etnická a rodová rozdrobenost jednotlivých afrických národů → občanské srážky a etnicko-náboženské střety – nízký příjem, negramotnost, potravinová krize, zadlužení zemí, porušování základních lidských práv – vojenské a polovojenské diktatury – Kambodža, Uganda,...

Válka v Čečensku

– 1936 – vznik Čečensko-ingušské autonomní republiky– 1991 – odděleno separatistické Čečensko od Ingušska, prezidentem zvolen Džochar Dudaje– 1994 – zákrok Moskvy (snaha o odstranění Dudajevova režimu a znovuobnovení federálních vazeb); útok na hlavní...